LOGO COLLECTION

LOGO COLLECTION Giới thiệu dự án Đây là phần mình tổng hợp lại tất cả các logo mình thực hiện cho khách hàng. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN REBRANDINGLOGO DESIGN

COMIC ONE – COMIC COIN

COMIC ONE – COMIC COIN Giới thiệu dự án Comic One là dự án Startup từ anh Jerry Thạch. Mình được anh Jerry giao bài Rebranding, lúc mình nhận yêu cầu thì logo cũ chưa có mang được nhiều hơi hướng Comic và khó phát triển về thương hiệu. Đối với dự án này mình […]

CÙNG MÌNH TRIỂN KHAI Ý TƯỞNG THIẾT KẾ. TẠO RA TRẢI NGHIỆM TỐT CHO KHÁCH HÀNG VÀ GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG

loc07.creative@gmail.com

© 2024 Lộc Trọc Design