Bạn ĐANG CẦN NGƯỜI triển khai ý tưởng thiết kế?

Hãy chia sẻ ý tưởng thiết kế và kết nối với mình để triển khai án. Từ kinh nghiệm về UI và Brand design của mình sẽ giúp đưa ra nhiều giải pháp cho thiết kế của bạn.
Liên hệ với mình qua các kênh mình có để kế bên đây.

Lộc Nguyễn
UI/UX DESIGNER
loc07.creative@gmail.com

CÙNG MÌNH TRIỂN KHAI Ý TƯỞNG THIẾT KẾ. TẠO RA TRẢI NGHIỆM TỐT CHO KHÁCH HÀNG VÀ GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG

loc07.creative@gmail.com

© 2024 Lộc Trọc Design