LOGO COLLECTION

Giới thiệu dự án

Đây là phần mình tổng hợp lại tất cả các logo mình thực hiện cho khách hàng.

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
REBRANDING
LOGO DESIGN

CÙNG MÌNH TRIỂN KHAI Ý TƯỞNG THIẾT KẾ. TẠO RA TRẢI NGHIỆM TỐT CHO KHÁCH HÀNG VÀ GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG

loc07.creative@gmail.com

© 2024 Lộc Trọc Design