COMIC ONE - COMIC COIN

Giới thiệu dự án

Comic One là dự án Startup từ anh Jerry Thạch. Mình được anh Jerry giao bài Rebranding, lúc mình nhận yêu cầu thì logo cũ chưa có mang được nhiều hơi hướng Comic và khó phát triển về thương hiệu.

Đối với dự án này mình được đảm nhiệm làm Rebranding về Logo, vẽ nhân vật, tạo bộ font độc quyền và Key Visual cho các nhân vật. 

Trong dự án này mình có hợp tác cùng với team Hexdex Studio từ em Hoà. Trách nhiệm chính của mình lúc đó là xử lý giai đoạn 1 chính là thiết kế ogo, Art Direction để các em trong team Hexdex làm tiếp phần Font, Nhân vật và Key Visual.

Thử thách thêm của dự án lúc này là trong dịch, nên mọi công việc lúc đó là phải chuyển dần làm online. Khi đó mình đã áp dụng quản lý dự án theo kiểu meeting 15 phút mỗi ngày để nắm rõ tình hình, khó khăn dự án. Chia sẻ các task anh em trong team

Các bạn xem phần Showcase dưới dây nhé

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
REBRANDING
LOGO DESIGN
FONT DESIGN
BRAND IDENTITY
CHARACTER DESIGN
KEY VISUAL
năm THỰC HIỆN
2021
hình thức công việc
freelancer
art director

brief - moodboard

DRAFT LOGO

brand guideline

CHARACTER

CÙNG MÌNH TRIỂN KHAI Ý TƯỞNG THIẾT KẾ. TẠO RA TRẢI NGHIỆM TỐT CHO KHÁCH HÀNG VÀ GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG

loc07.creative@gmail.com

© 2024 Lộc Trọc Design