FPHOUSE

FPHOUSE Giới thiệu dự án FPHOUSE là một ứng dụng về quản lý bất động sản dành cho người chủ nhà, người thuê và cả môi giới. Mục đích giúp chủ nhà, người thuê có thể dễ dàng có rõ thông tin của bất động sản, hợp đồng, các phí quản lý khác,… Ứng dụng […]

CÙNG MÌNH TRIỂN KHAI Ý TƯỞNG THIẾT KẾ. TẠO RA TRẢI NGHIỆM TỐT CHO KHÁCH HÀNG VÀ GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG

loc07.creative@gmail.com

© 2024 Lộc Trọc Design