FPHOUSE

Giới thiệu dự án

FPHOUSE là một ứng dụng về quản lý bất động sản dành cho người chủ nhà, người thuê và cả môi giới. Mục đích giúp chủ nhà, người thuê có thể dễ dàng có rõ thông tin của bất động sản, hợp đồng, các phí quản lý khác,…

Ứng dụng sẽ là cầu nối của 3 bên nhầm giải quyết các bài toán về minh bạch, tìm phòng trọ, cho thuê trọ hoặc buôn bán bất động sản.

Khi nhận dự án thì đang bị thiếu Design System, Flow và cần đi lại UX cho các tính năng lớn. Sau thời gian mình hoàn thiện phần nền thì giai đoạn phát triển còn lại là của bạn Hoài Sáp.

VỊ TRÍ
ux/ui designer
THỜI GIAN THỰC HIỆN
5 tháng
hình thức
freelancer remote

Xây dựng design system

Một số component chính

MÀN HÌNH TÍNH NĂNG

CÙNG MÌNH TRIỂN KHAI Ý TƯỞNG THIẾT KẾ. TẠO RA TRẢI NGHIỆM TỐT CHO KHÁCH HÀNG VÀ GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG

loc07.creative@gmail.com

© 2024 Lộc Trọc Design