GẠO THĂNG BÌNH WEBSITE

Giới thiệu dự án

Dự án thiết kế lại Website cho công ty Gạo Thăng Bình. Hợp tác freelance với công ty Webico

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
WEBSITE DESIGN
năm THỰC HIỆN
2021
agency
WEBICO

prototype - quản lý file

TYPOGRAPHY - COLOR

mockup

CÙNG MÌNH TRIỂN KHAI Ý TƯỞNG THIẾT KẾ. TẠO RA TRẢI NGHIỆM TỐT CHO KHÁCH HÀNG VÀ GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG

loc07.creative@gmail.com

© 2024 Lộc Trọc Design