dsbc media

Giới thiệu dự án

DSBC Media là dự án của công ty BIN Corporation Group. Thời điểm này mình đang làm UI/UX Designer tại công ty, ở thời điểm năm 2018 lúc này Figma chưa có phổ biến. Nên việc mình làm việc phải triển khai dự án, hướng dẫn cho team dev lẫn tự phát triển kĩ năng Figma cũng rất khó. Cuối cùng, dự án cũng hoàn thành tốt, ở BIN mình cũng đã hoàn thành tốt 2 3 dự án bằng triển khai Figma.

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
WEBSITE DESIGN
năm THỰC HIỆN
2018
agency
BIN Corporation Group

quản lý file

mockup

CÙNG MÌNH TRIỂN KHAI Ý TƯỞNG THIẾT KẾ. TẠO RA TRẢI NGHIỆM TỐT CHO KHÁCH HÀNG VÀ GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG

loc07.creative@gmail.com

© 2024 Lộc Trọc Design