Charles Wembley

Giới thiệu dự án

Charles Wembley là dự án mình nhận thiết kế website trang chính cho công ty và phần sản phẩm FnB.

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
WEBSITE DESIGN
năm THỰC HIỆN
2021
ĐỐI TÁC
Charles Wembley

STYLE

mockup

CÙNG MÌNH TRIỂN KHAI Ý TƯỞNG THIẾT KẾ. TẠO RA TRẢI NGHIỆM TỐT CHO KHÁCH HÀNG VÀ GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG

loc07.creative@gmail.com

© 2024 Lộc Trọc Design