Tuổi trẻ nói Được hay Được Không

Gần đây có rất nhiều Youtuber nói về vụ đọc sách Self-Help. Thì mình luôn nghĩ trong bụng trước giờ mình còn chẳng biết sách đó là gì luôn. Nghe đến đây có vẻ rất là nhục vì những chuyện như thế này. Nhưng mà chúng ta đọc đến đây không chỉ là vậy còn phần dưới nữa mà :))) …