Memory App Mobile Design


Đây là một dự án Freelancer mình từng nhận. Một dự án cũng hơi khó hiểu vì mình cũng chỉ nắm sơ là dùng con chip được gắn vào một vật và dùng điện thoại quét tính hiệu thì sẽ nhận được file chia sẻ lẫn nhau.

Nhìn chung dự án này không có quá nhiều về màn hình xử lý. Chủ yếu là xử lý chính xác tối giản và hiệu quả dành cho tính năng chính của App

Tool

  • Illustrator
  • Figma

Prototype