Calofic Website Template Option 1

Đối với dự án này, mình có 3 mẫu khác nhau để có thể mang đi đấu thầu và trình bày với khách hàng. Và rất tiếc rằng là thời điểm đó, bên mình chỉ tập trung vào dự án khác thế là bỏ ngang. Nên mình up lại dự án này để mọi người có thể tham khảo nhé.

Client: CALOFIC (Cai Lan Oils & Fat Industries Co., Ltd)
Agency: OHYEAH COMMUNICATIONS
Website Design & Visualize: Lộc NGuyễn

Scope

Website Design
Visualize

Session: Header

Session About – Our Business – New & Event

Prototype

Full Design